پالایشگاه گاز بیدبلند سپهر

 کارفرما شرکت پالایشگاه گاز بیدبلند سپهر
 موضوع قرارداد:ارائه خدمات مدیریت طرح (MC)توسط شرکت مهندسی پویا نصب پارس جهت احداث پروژه طرح توسعه پالایشگاه گاز بید بلند.
 مشخصات کارفرما:شرکت پالایشگاه گاز بید بلند سپهر سهامی خاص است که سهامدارعمده آن شرکت انرژی سپهرمی باشد. 
 مدت قرارداد:جهت انجام کلیه عملیات لازم جهت احداث ,تکمیل , پیش راه اندازی وراه اندازی این طرح عظیم ملی مدت زمان 51 ماه درنظر گرفته شده است.
 پیمانکاران طرح:کنسرسیوم متشکل از شرکت های مهندسین مشاوره سازه و جهان پارس وظیفه انجام کلیه عملیات مهندسی ,خرید و اجرای سایت پالایشگاه را عهده دار هستند وشرکت تهران جنوب پیمانکار اجرای خطوط لوله ارتباطی وسایت ماهشهرمی باشد